Heather Stoneware Green Teapot

£19.00 £28.00

Heather Stoneware Green Teapot

Dimensions
13.5 x 12.5 (cm)